WYSTAWY

Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata

Wystawa „Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata” pokazywała dorobek warszawskiego farmaceuty, dzięki któremu do muzeów przyrodniczych i instytutów botanicznych na całym świecie trafiło ponad 80 tys. kart zielnikowych z syberyjskimi roślinami.

W Muzeum Farmacji, oddziale Muzeum Warszawy, można było zobaczyć wykonane przez niego okazy z wielu miejsc na Syberii, aż po prawy brzeg Amuru. Zapomniane przez kilkadziesiąt lat dokonania Ferdynanda Karo okazują się dziś istotną dokumentacją roślinności jeszcze nie poddanej antropopresji, czyli często niszczącemu wpływowi człowieka. Stanowią też cenne źródło wiedzy o różnorodności biologicznej flory światowej.

Na wystawie „Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata” obok autentycznych kart zielnikowych Ferdynanda Karo można było również podziwiać żywą roślinę odkrytego przez niego gatunku, a także zajrzeć np. do jego korespondencji z innymi botanikami.