WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA
 Współpracujemy między innymi z:
 • Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
 • Sekcją studencką Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”.
 • Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.
 • Archiwum Polskiej Akademii Nauk.
 • Działem Edukacji Muzeum Pałac w Wilanowie.
 • Narodowym Muzeum Nauk Medycznych.
 • Stowarzyszeniem Muzeum Medycyny w Warszawie.
 • Polską Izbą Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED.
 • Firmami farmaceutycznymi.
 • Działem Porcelany i Szkła Muzeum Narodowego w Warszawie.
 • Konan Women’s University w Kobe.
 • Stowarzyszeniem Farmaceutów Katolików.
 • Kuratorium Oświaty – zajęcia metodyczne dla nauczycieli chemii.
 • Stale prowadzimy wykłady dla Oddziału Dziennego Szpitala Psychiatrycznego Drewnica.
 • Stale prowadzimy wykłady dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych.