EDUKACJA

MUZEUM FARMACJI

Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej zaprasza wszystkie dzieci, młodzież i studentów na lekcje muzealno-warsztatowe:

Leki z polnej apteki

Typ lekcji: lekcja muzealna, zajęcia warsztatowe

Miejsce realizacji: Pawilon Warszawa, ul. Marszałkowska 105 (niedaleko ul. Świętokrzyskiej)

Grupa wiekowa: przedszkole, szkoła podstawowa (klasy I–III)

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej wychowania przedszkolnego: 1.2., 5.1., 6.4., 12.1.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej dla szkoły podstawowej: 1.1.a., 1.2.c., 1.3.c., 6.1.a., 6.9., 6.10., 10.4.b., 10.4.c., 11.6.

Opis lekcji: Uczniowie oglądają prezentację multimedialną (pokaz zdjęć 14 roślin leczniczych z wierszykami opisującymi ich właściwości), czytają na głos wierszyki. Prezentację kończy wspólne rozwiązywanie krzyżówki (hasła krzyżówki sprawdzają wiedzę zdobytą w czasie zajęć). Następnie uczniowie rozwiązują zagadki na temat roślin leczniczych (ustnie lub w kartach pracy), dla przedszkolaków przygotowane są kolorowanki z roślinami leczniczymi. Lekcję kończy zabawa w aptekarzy, podczas której każde dziecko samodzielnie w moździerzu rozdrabnia rośliny lecznicze – przygotowuje w ten sposób środki lecznicze na „miłość, szczęście, sprawność fizyczną, dobre wyniki w nauce i zdrowie”. Po zakończonych zajęciach uczniowie znają pojęcia: farmacja, farmaceuta, aptekarz, muzeum, historia, zabytek/eksponat, recepta, zioła/rośliny lecznicze, napar, lek, dawka, przedawkowanie, trucizna, chemia, apteczka. Potrafią rozpoznać i samodzielnie odnaleźć w otoczeniu najpopularniejsze rośliny lecznicze.

Czas trwania lekcji: ok. 1,5 godziny

Termin i godziny zajęć: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Otruci czy nie? Schyłek panowania Piastów na Mazowszu

Typ lekcji: lekcja muzealna

Miejsce realizacji: Pawilon Warszawa, ul. Marszałkowska 105 (niedaleko ul. Świętokrzyskiej)

Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

Realizowane wymagania ogólne podstawy programowej chemii dla gimnazjum: II.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej chemii dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego: II., 3.1.

Opis lekcji: Celem zajęć jest poznanie przez uczniów toksycznych właściwości różnych substancji i wzbudzenie odpowiedzialności za własne zdrowie. Lekcja jest poświęcona problemowi wiarygodności tezy o otruciu ostatnich Piastów mazowieckich Stanisława i Janusza III z zaprezentowaniem tła historycznego oraz źródeł historycznych, z uzupełnieniem o zagadnienia archeologiczno-antropologiczne (grobowiec i szczątki książąt), a także o zagadnienia związane z historią farmacji (trucizny) oraz medycyny (higiena żywieniowa, choroby). Zajęcia są prowadzone w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną i pokazem eksponatów. Po zakończonych zajęciach uczestnicy są bogatsi między innymi o wiedzę na temat trucizn (co i kiedy jest trucizną) oraz wiadomości z dziedziny historii medycyny (sposób postrzegania i znajomość chorób w średniowieczu, higiena żywieniowa w Polsce średniowiecznej). Po zakończonych zajęciach uczestnicy znają toksyczne właściwości różnych substancji oraz pojęcie dawka.

Czas trwania lekcji: ok. 1–1,5 godziny (w zależności od liczby uczniów)

Termin i godziny zajęć: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Od wierzby do aspiryny

Typ lekcji: lekcja muzealna, zajęcia warsztatowe

Miejsce realizacji: Pawilon Warszawa, ul. Marszałkowska 105 (niedaleko ul. Świętokrzyskiej)

Grupa wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej chemii dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego: III., 3.1., 3.2.

Opis lekcji: Lekcja muzealno-eksperymentalna jest poświęcona historii i właściwościom chemicznym popularnego leku – kwasu acetylosalicylowego, znanego jako aspiryna. Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych jest przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej, połączonej z krótkim wykładem. Dotyczy między innymi charakteru chemicznego aspiryny i właściwego czynnika leczniczego – kwasu salicylowego, a także historii powstania tabletek aspiryny. Uczniowie otrzymują karty pracy, na których znajdują się zadania do rozwiązania oraz instrukcja do części eksperymentalnej. Po części teoretycznej jest przeprowadzony pokaz doświadczeń chemicznych. Po zakończonych zajęciach uczestnicy potrafią wskazać, jaki jest właściwy związek aktywny powstający z aspiryny i kiedy on powstaje, a także określić sens stosowania jako leku kwasu acetylosalicylowego zamiast samego kwasu salicylowego. Podają również nazwę substancji, która jest wypełniaczem w tabletkach aspiryny.

Doświadczenia chemiczne – badanie składu jakościowego tabletki aspiryny:

– reakcja kwasu salicylowego z chlorkiem żelaza(III),

– reakcja aspiryny z chlorkiem żelaza(III),

– reakcja zhydrolizowanej aspiryny z chlorkiem żelaza(III),

– wykrywanie wypełniacza – skrobi.

Czas trwania lekcji: ok. 1–1,5 godziny (w zależności od liczby uczniów)

Termin i godziny zajęć: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Ignacy Łukasiewicz – twórca światowego przemysłu naftowego

Typ lekcji: lekcja muzealna

Miejsce realizacji: Pawilon Warszawa, ul. Marszałkowska 105 (niedaleko ul. Świętokrzyskiej)

Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej chemii dla gimnazjum: II., 8.1.

Realizowane wymagania szczegółowe podstawy programowej chemii dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego: 5.1., 5.2., 5.5.

Opis lekcji: Celem lekcji jest poznanie przez uczniów historii życia Ignacego Łukasiewicza i jego dokonań, podstawowych wiadomości o właściwościach ropy naftowej, jej przeróbce i zastosowaniach. Lekcja muzealna jest poświęcona jednemu z najwybitniejszych aptekarzy, twórcy przemysłu naftowego i wynalazcy lampy naftowej. Na lekcji oprócz charakterystyki postaci Ignacego Łukasiewicza jest prezentowana replika lampy naftowej oraz pokaz multimedialny procesu destylacji ropy na skalę laboratoryjną i przemysłową. Uczniowie otrzymują karty pracy z zadaniami, których część uzupełniają na miejscu, a część w ramach pracy domowej. Po zakończonych zajęciach uczestnicy potrafią wyjaśnić wpływ Ignacego Łukasiewicza na rozwój przemysłu naftowego, pojęcia: ropa naftowa, nafta, oleje napędowe, benzyna, gaz rafineryjny, oraz podać zasadę procesu destylacji. Znają właściwości ropy naftowej oraz skutki jej wydobycia dla środowiska przyrodniczego. Na zajęciach odbywa się również pokaz zapalania lampy naftowej.

Czas trwania lekcji: ok. 1–1,5 godziny (w zależności od liczby uczniów)

Termin i godziny zajęć: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Historia stosowania substancji uzależniających

Typ lekcji: lekcja muzealna

Miejsce realizacji: Pawilon Warszawa, ul. Marszałkowska 105 (niedaleko ul. Świętokrzyskiej)

Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej biologii dla gimnazjum: IV., VII.2.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej biologii dla liceum i technikum do zakresu rozszerzonego: V., V.2.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej chemii dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego: II., 3.1., 3.3.

Opis lekcji: Celem zajęć jest wskazanie na właściwości substancji, które mają silny wpływ uzależniający na organizm ludzki i poznanie historii substancji uzależniających w różnych kulturach. Zajęcia rozpoczyna wykład wsparty prezentacją multimedialną. Rośliny o działaniu narkotycznym były znane wszystkim dawnym kulturom. Były wykorzystywane w obrzędach oraz jako leki. Pierwsza walka przeciwko handlowi narkotykami rozegrała się w Chinach w czasie wojen opiumowych w latach 1839–1842 i 1856–1860. Pod koniec XIX w. liczbę osób uzależnionych od narkotyków szacowało się tam na 100–120 milionów. Problem nie ominął również Europy, przede wszystkim bohemy artystycznej oraz pacjentów, którzy po kuracjach leczniczych uzależniali się od substancji narkotycznych. Po zakończonych zajęciach uczestnicy potrafią wymienić przykłady nazw substancji uzależniających, zdefiniować pojęcie narkotyki, wymienić nazwy wybranych narkotyków i opisać ich działanie na organizm. Znają i rozumieją stwierdzenie Paracelsusa „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka decyduje, że jakaś substancja nie jest trucizną”. Na zajęciach można przeprowadzić doświadczenie chemiczne – wykrywanie substancji uzależniających.

Czas trwania lekcji: ok. 1–1,5 godziny (w zależności od liczby uczniów)

Termin i godziny zajęć: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Apteka – pierwsze laboratorium chemiczne

Typ lekcji: lekcja muzealna

Miejsce realizacji: Pawilon Warszawa, ul. Marszałkowska 105 (niedaleko ul. Świętokrzyskiej)

Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

Realizowane wymagania ogólne podstawy programowej chemii dla gimnazjum: I., II.

Realizowane wymagania ogólne podstawy programowej chemii dla szkół ponad gimnazjalnych do zakresu podstawowego: I., II.

Opis lekcji: Celem lekcji jest poznanie przez uczniów znaczenia farmacji w rozwoju chemii, wpływu odkryć dokonanych w aptekach na możliwość zwalczania chorób oraz postępu w przemyśle spożywczym. Zanim powstał przemysł farmaceutyczny (koniec XIX w.), apteka była miejscem eksperymentów i w konsekwencji odkryć wielu substancji, które następnie były stosowane jako leki. Aptekarze – odkrywcy, badając surowce naturalne, mieli swój wkład w tworzenie i rozwój przemysłu naftowego, cukrowniczego oraz spożywczego (byli np. autorami receptur coca-coli i pepsi-coli). Lekcja muzealna jest połączona z prezentacją multimedialną. Uczniowie otrzymują karty pracy – formularze z pytaniami dotyczącymi treści prezentacji, które po wypełnieniu będą stanowiły ich notatki. Po zakończonych zajęciach uczestnicy znają pojęcia: alchemia, chemia leków oraz nazwy podstawowego sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach aptecznych.

Czas trwania lekcji: ok. 1–1,5 godziny (w zależności od liczby uczniów)

Termin i godziny zajęć: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Koszt wszystkich zajęć wynosi 100 zł od grupy

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem (+48) 22 831 71 79